23.05.2011

Szkolenia RO EFS Toruń

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu:

  • Szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie projektów w PO KL” realizowane jest na poziomie zaawansowanym, skierowane do osób, które znają możliwości i uwarunkowania EFS w ramach PO KL (wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, procedury aplikowania itp.). Szkolenie pozwala m.in. ugruntować wiedzę w zakresie rozliczeń projektu, uwzględnić w bieżących działaniach projektowych kwestie rozliczeń kwalifikowalności uczestników, opisywania dokumentów księgowych oraz przygotować się do kontroli na miejscu realizacji projektu.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 2-3 czerwca br. w Toruniu, w godz. 9.00-16.00.

Zainteresowane osoby prosimy o dokonanie zgłoszenia do 26 maja 2011 r. do godz. 16:00

  • Szkolenie pt. „Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w projektach PO KL przez Beneficjentów” skierowane jest do przedstawicieli podmiotów realizujących projekty, którzy chcieliby nauczyć się prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem systemów przetwarzających dane osobowe w projektach PO KL w świetle zmian, które pojawiły się ostatnio w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, jak:
- pozyskiwać legalnie i zgodnie z celem dane osobowe,
- tworzyć dokumentację opisującą zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w postaci polityki i instrukcji,
- zabezpieczać przetwarzane dane osobowe,
- definiować zakres obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


Szkolenie odbędzie się w dniu 9 czerwca br., w Toruniu, w godz. 9.00 – 16.00.


Zainteresowane osoby prosimy o dokonanie zgłoszenia do 31 maja 2011 r. do godz. 16:00.


Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli podmiotów, które realizują projekty w ramach PO KL lub w najbliższym czasie będą je realizować (podpisane umowy) z powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, m. Grudziądz, m. Toruń, m. Włocławek, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego i włocławskiego.


Szczegóły dotyczące zgłaszania się na szkolenia znajdą Państwo wchodząc na stronę www.torun.roefs.pl.


.

1