Rodzina 500+ w pigułce

Dla kogo 500+?
20 listopada, 2014
Jak poprawnie wypełnić wniosek „Rodzina 500+”
20 listopada, 2014

Rodzina 500+ w pigułce

 
  • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
  • Świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
  • Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przyznawane jest bez żadnych dodatkowych kryteriów.
  • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
  • 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
  • Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
  • Wniosek należy składać raz do roku w właściwym pod względem miejsca zamieszkania urzędzie. Wniosek może być złożony on-line, za pośrednictwem poczty lub osobiście.
  • Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
 

Komentarze są wyłączone.