Dla kogo 500+?

Rodzina 500+ w pigułce
20 listopada, 2014

Dla kogo 500+?

 
 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z pomocy programu "Rodzina 500+" skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 złotych netto.

Wsparcie w ramach programu "Rodzina 500+" otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko.

Wsparcie finansowe otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci, niezależnie od ich stanu cywilnego. Zatem z programu mogą korzystać małżeństwa, a także partnerzy posiadający wspólne, małoletnie dzieci.

 

Komentarze są wyłączone.