12-08-2014
Zapraszamy do wzięcia udziału w Jarmarku Św. Wawrzyńca!

Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" z Sępólna Krajeńskiego i Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania w ramach projektu "Wsparcie rodziny - drogą do integracji" serdecznie zapraszają na swoje stoisko podczas Jubileuszowego X Jarmarku Św. Wawrzyńca, który odbędzie się 16 sierpnia br. na stadionie miejskim w Sępólnie Krajeńskim. Uczestnicy projektu nabyli wiele umiejętności,...[więcej]


...

01-08-2014
Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej

Zamieszczamy kolejną listę podpisanych umów o dofinansowanie projektów na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanych w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013  Lista projektów dla konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013[więcej]


...

01-07-2014
Zatrudnianie w projektach POKL - seminarium informacyjne

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zaprasza Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do udziału w seminarium informacyjnym dotyczącym prawnych aspektów zatrudniania w projektach POKL. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji z terenu powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego,...[więcej]


...

30-06-2014
Ścieżka udzielania wyjaśnień

Na prośbę Instytucji Zarządzającej PO KL, ROPS w Toruniu pragnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z systemem wdrażania programu i zapisami  w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej Wytyczne), beneficjenci powinni w pierwszej kolejności kierować swoje pytania do instytucji będącej stroną umowy, a więc do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. ROPS, jako...[więcej]


...

24-06-2014
Nowy taryfikator kar za nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy unijnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że w związku z koniecznością dostosowania obowiązującego na gruncie polskim dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowanych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator) do wymogów Komisji Europejskiej z dniem 1 czerwca nastąpiła aktualizacja...[więcej]


...

Wyświetla nowości od 1 do 5 ze wszystkich 45
<< Pierwsza < Poprzednia 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 Następna > Ostatnia >>
1