25-06-2015
1 lipca 2015 r. rusza Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgodnie z komunikatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 1 czerwca 2015 r. od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobligowani do stosowania zasady konkurencyjności i publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Pobierz: Komunikat Ministra...[więcej]


...

03-06-2015
ZMIANY ORGANIZACYJNE

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2015 uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzone zostało Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Utworzona jednostka połączona została z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i kontynuuje wszystkie jego zadania zarówno te wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych jak i...[więcej]


...

16-04-2015
Pismo MIR z dnia 12 marca 2015 r. dot. dwóch kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności.

Poniżej pismo Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące dwóch kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Pliki do pobrania: Pismo MIR z dnia 12 marca 2015 r. dot. dwóch kwestii związanych z udzielaniem zamówień...[więcej]


...

10-04-2015
III edycja konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ogłasza III edycję konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013” przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Honorowy patronat nad konkursem objęła Maria Wasiak,...[więcej]


...

30-04-2012
Lista podpisanych umów o dofinansowanie dla konkursu 1/POKL/VII/IN/2011

Zapraszamy do zapoznania się z listą podpisanych umów o dofinansowanie dla konkursu 1/POKL/VII/IN/2011 na projekty innowacyjne i testujące. Listę można pobrać w zakładce Konkursy/Konkursy 2011/Innowacyjne/Wynik oraz tutaj.[więcej]


...

Wyświetla nowości od 1 do 5 ze wszystkich 17
<< Pierwsza < Poprzednia 1-5 6-10 11-15 16-17 Następna > Ostatnia >>
1