10-12-2014
UWAGA! Udostępniono Bazę Konkurencyjności

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca PO KL) informuje, że system informatyczny o nazwie Baza Konkurencyjności, służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, został uruchomiony od 1 grudnia 2014 r. a ww. baza jest dostępna na stronie internetowej: https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl...[więcej]


...

04-12-2014
Rozliczenie środków dotacji celowej przez Beneficjentów na koniec roku 2014 WAŻNE!!!

Informujemy, iż środki dotacji celowej które nie zostaną wydatkowane do końca roku 2014 podlegają zwrotowi przez Beneficjenta w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. na rachunek wskazany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Poniżej zamieszczono pisma dotyczące zwrotu środków niewykorzystanych w roku 2014:  1) Zwroty dotacji celowej z 2014 r. Projekty Systemowe...[więcej]


...

21-11-2014
Wzory nowych formularzy i zaświadczeń o pomocy de minimis

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 15 listopada 2014 r. obowiązują nowe wzory informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis. Powyższe wzory dokumentów w wersji edytowalnej są dostępne na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Link do strony:http://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php [więcej]


...

13-11-2014
Najczęściej popełniane błędy w projektach POKL - spotkanie informacyjne w Bydgoszczy

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zachęca beneficjentów realizujących projekty PO KL do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. “Najczęściej popełniane błędy w projektach PO KL”. Spotkanie odbędzie się dnia 25 listopada 2014 r. w siedzibie Ośrodka tj. w Domu Ekonomisty przy ul. Długiej 34 w godz. 9.00-12.00, w sali 201. Podczas seminarium omówione zostaną nieprawidłowości w realizacji projektów...[więcej]


...

06-11-2014
Lista projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zamieszczamy kolejną listę projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanych w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013 Lista projektów dla konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013[więcej]


...

Wyświetla nowości od 1 do 5 ze wszystkich 33
<< Pierwsza < Poprzednia 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-33 Następna > Ostatnia >>
1