16-04-2015
Pismo MIR z dnia 12 marca 2015 r. dot. dwóch kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności.

Poniżej pismo Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące dwóch kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Pliki do pobrania: Pismo MIR z dnia 12 marca 2015 r. dot. dwóch kwestii związanych z udzielaniem zamówień...[więcej]


...

10-04-2015
III edycja konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ogłasza III edycję konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013” przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Honorowy patronat nad konkursem objęła Maria Wasiak,...[więcej]


...

09-03-2015
Lista projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zamieszczamy ostatnią listę projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013 Lista projektów dla konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013 [więcej]


...

13-02-2015
Lista projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zamieszczamy kolejną listę projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanych w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013  Lista projektów dla konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013 [więcej]


...

13-01-2015
Zwolnienie beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r. Pismo do pobrania[więcej]


...

Wyświetla nowości od 1 do 5 ze wszystkich 26
<< Pierwsza < Poprzednia 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-26 Następna > Ostatnia >>
1